Категоризация на заведения, хотели, земи и др.

Средства за подслон, места за настаняване, заведения за подслон и развлечения

Плажове

Ски писти

Земи - земеделски и неземеделски

Сгради

Други обекти

Какво се включва в услугата ?

 

Представителство пред държавни институции

Обработка на документите (ако е необходимо)

Подаване на документите

Внасяне на такси от името на клиента

Безплатни консултации по време на процедурата

 

Цените за всеки обект за категорзация се определят от особеностите му и от държавните такси, които се събират.